Hyvinkään Taitoluistelijat ry

Hyvinkään Taitoluistelijat ry:n virallinen rekisteröintipäivämäärä on 16.3.1987. Yhdistyksen tarkoituksena on innostaa lapsia ja nuoria harrastamaan taitoluistelua: yhdistys järjestää luistelukoulutoimintaa sekä jo pidemmälle edistyneiden harjoitus- ja kilpailutoimintaa Hyvinkäällä. Yhdistys on Suomen Taitoluisteluliiton jäsen.

Seuran missio on luoda edellytykset taitoluistelun harraste- ja kilpatoiminnalle Hyvinkäällä. Luistelu on jokaisen suomalaisen perustaito, ja Hyvinkään Taitoluistelijat on mukana liikuttamassa lajin harrastajia jo luistelukoulusta lähtien. Haluamme luoda pohjan ja antaa tukea koko elämän mittaiselle liikuntaharrastukselle. Haluamme kehittää valmentajiemme ammattitaitoa ja rakentaa seuraorganisaatiota tukemaan toimintaamme.  

Kaudella 2021-22 seurassamme luistelee kilpa-, taitajat-, kehitys- ja harrasteryhmissä noin 50 luistelijaa. Luistelukoulu aloittaa toimintansa maanantaina 6.9.21. Myös aikuisluistelutoiminta on seurassamme aktiivista.

Hyvinkään Taitoluistelijoissa kilpa- ja kehitysryhmiä valmentavat ammattivalmentajat ja luistelukouluohjaajina toimivat koulutetut ohjaajat. Kilpaluistelijat kilpailevat aktiivisesti ja myös aikuisluistelijoilla on mahdollisuus osallistua kilpailuihin.

Kotihallissa järjestetään myös kilpailuja. Kaudella 2021-22 järjestämme kahdet kotikilpailut. 

Syyskausi huipentuu luistelukoulun joulujuhlaan ja kevätkausi kevätnäytökseen. Näytöksessä esiintyvät kaikki seuran luistelijat.

Tervetuloa mukaan!

Seuran hallitus v. 2021-22

Puheenjohtaja

Taija Koskinen 

puheenjohtaja@hytl.fi

050 560 0803

Varapuheenjohtaja, 

siheeri

Sini Hyvämäki

varapuheenjohtaja@hytl.fi

sihteeri@hytl.fi

Jäsen, rahastonhoitaja 

Heli Rapatti

rahastonhoitaja@hytl.fi

Jäsen, kilpailuvastaava

Jenni Virtanen-Laine 

kilpailuvastaava@hytl.fi

Varajäsen

Piia Vuorio

varajasen@hytl.fi

Hallituksen ja muiden toimihenkilöiden tehtävänkuvaukset

Puheenjohtaja

• edustaa seuraa tapahtumissa ja tilaisuuksissa

• hoitaa yhteistyön jäähalliyhtiöön ja sen henkilökuntaan, muihin seuroihin ja sidosryhmiin

• toimii kokousten puheenjohtajana

• laatii toimintasuunnitelman yhdessä rahastonhoitajan kanssa

• toimii yhteyshenkilönä / vastuullisena paikallisten yritysten kanssa ja koordinoi varainhankintaa niiden osalta

• vastaa seuran sopimusasioista ja hoitaa niiden asianmukaisen arkistoinnin

• toimii yhteyshenkilönä jäähallin jäävuoro- ja jäänvaihtoasioissa yhteistyössä sihteerin kanssa

• rekrytoi joukkueenjohtajat syyskauden alussa tai edellisen kevätkauden lopussa

•  toimii valmennustiimin esimiehenä 

•  valmentajien rekrytointi yhdessä varapuheenjohtajan kanssa 

•  konsultoi rahastonhoitajaa palkanmaksuun liittyen

•  syksyisin kehityskeskustelun pitäminen valmentajien kanssa

• valmistelee seuran valmentajien/ohjaajien työsopimukset

Varapuheenjohtaja

• toimii puheenjohtajan sijaisena, avustajana hyvässä yhteistyössä

• laatii ja hakee toiminta-avustukset kaupungilta

• toimii luistelukoulun/luistelukoulunvastuuvalmentajan tukihenkilönä hallituksen puolesta 

•  luistelukoulun hallinnollisten asioiden hoito pl. rahastonhoitajan tehtävät

• toimii yhteyshenkilönä jäähallin kahvioon ja hoitaa mm. myyntiluvat

• toimii yhteyshenkilönä pitopalveluun

• seuraa ja tiedottaa kilpailupassiasioista

• laatii toimintakertomuksen (yhteistyössä hallituksen puheenjohtajan ja rahastonhoitajan kanssa)

• vastaa seuran omien kisojen tiedottamisesta (talkoolista, tuomarilähettilista jne.)

• on seuran omien kisojen ja näytösten keittiövastaava ja vastaa ko. osa-alueen organisoinnista

Sihteeri

• laatii kokousten esityslistat

• toimii sihteerinä ja kirjurina kokouksissa

• hyväksyttää kokouspöytäkirjat ja hoitaa niiden arkistoinnin

• varaa kokoustilat hallituksen kokouksille

• hallinnoi seuran toimiston sähköpostia

•  viesteihin vastaaminen ja/tai lähettäminen edelleen ko. asian vastuuhenkilölle

• varaa seuraavan kauden vakiovuorot, kisat, leirit jne.

• hakee ekstrajäät toukokuun ja kesäkuun ajalle 

Rahastonhoitaja

• hoitaa laskutuksen koordinoinnin ja maksusuoritusten seurantaa (luistelu- ja muiden tapahtumien maksut)

• maksaa seuran laskut ja palkat (valmentajat toimittavat verokortit) ja toimii yhteistyössä kirjanpidon kanssa

• toimii yhteyshenkilönä kirjanpitoon, pankkiin ja vakuutusyhtiöön

• valmistelee kirjanpitoaineiston tilitoimistolle (tai kirjanpidon valvonta, mikäli tehtävä ulkoistettu kirjanpidolle)

• taloudellisen tilanteen seuranta ja tilannekatsaukset kokouksissa

• budjetoi toimintasuunnitelman pohjalta (yhdessä puheenjohtajan kanssa)

• ylläpitää ryhmälistoja yhdessä valmentajien kanssa

• hankkii luistelukoulupassit

• päivittää jäsen- ja kannatusrekisterin sekä rekisteriselosteen tarvittaessa

• vastaa käteiskassasta

• hoitaa kilpailulaskutuksen ulkopuolisten seurojen osalta

• avustusten hakeminen

•  toiminta-avustus kaudelle 2019-2020

• toimii tietosuojavastaavana

Tiedottaja

• vastaa seuran ja hallituksen virallisesta tiedottamisesta - lisäksi vastaa tiedon luovuttamisesta ohjaajille ja luistelijoille / vanhemmille ja sidosryhmille

• tiedottaa luistelijoita ja vanhempia tarvittaessa myös sähköpostitse

• ylläpitää seuran sähköpostijakelulistoja

• tallentaa yhteiset tiedostot

• huolehtii jäähallin ilmoitustaulun ajan tasalla pitämisestä

• laatii lehti-ilmoituksia ja kirjoittaa lehteen juttuja sekä toimii paikallisen lehdistön yhteyshenkilönä

• hoitaa seuran tapahtumien markkinointia ulkopuolisille

• kirjoittaa seuran Luikkaria

• päivittää seuran nettisivuja

Kilpailuvastaava

• kilpailulaskutus oman seuran osalta

• kilpailutapahtumien luonti ja tiedottaminen MyClubin kautta

• kilpailukutsujen vastaanottaminen ja edelleen lähettäminen valmentajille

• yhteydenpito muihin seuroihin

• peruutusten ja sairauslomatodistusten vastaanottaminen kilpailujen osalta

• koreografien yhteyshenkilö

• ohjelmamusiikkien ja lomakkeiden koordinointi

• kilpailuihin lähtijöiden ja mahdollisten ennakkomaksujen ilmoittaminen rahastonhoitajalle

• reklamaatiot ja muut palautteet järjestävälle seuralle

Valmennus

• seuraa aktiivisesti liiton, ESLUn ym. palveluntarjoajien koulutustarjontaa ja pyrkii kouluttautumaan mahdollisuuksien mukaan

• koordinoi ja ideoi seuran sisäiset koulutustarpeet ja toteutusajankohdat ja hyväksyttää ne hallituksella (sis. luistelukouluohjaajien koulutus)

• tiedottaa uusien ohjelmamusiikkien tarpeesta luistelijoille/perheille (tammikuu, deadline helmikuun loppuun) ja valitsee / varmistaa musiikin yhdessä luistelijan kanssa

• pitää luistelijoiden kehityskeskustelut 2 kertaa kaudessa - ensimmäinen keskustelu syys-lokakuussa, toinen huhtikuussa

• luistelukouluvastaava toimii luistelukoulunohjaajien lähiesimiehenä

• suunnittelee näytökset (joulu- ja kevätnäytös)

• suorittaa harjoituksissa aktiivisesti läsnäoloseurantaa

• suunnittelee leirit - syysloma, hiihtoloma, kesäloma

• laatii valmennuksen vuosisuunnitelman ja -kellon

• päättää kisoihin osallistumisesta, kisaan osallistuvat luistelijat sekä valmentajan 

•  suunnittelee koreografioita

• hoitaa ja vaalii hyvää ja mutkatonta yhteistyötä luistelijoiden sekä perheiden kanssa

• hoitaa ja vaalii hyvää, luottamuksellisesta ja mutkatonta yhteistyötä hallituksen kanssa

• hoitaa luisteluharjoitukset ja oheiset

• ylläpitää testirekisteriä - sis. testeihin osallistuminen/niiden järjestäminen ajoissa

• säännölliset viikkopalaverit

• ylläpitää harjoitusryhmiä yhteistyössä rahastonhoitajan ja hallituksen kanssa

Kilpailutiimin johtaja

• päättää kilpailupäivän, varaa neuvotteluhuoneen ja/tai muut tarvittavat tilat

• päättää yhdessä kilpailutiimin kanssa kutsuttavista seuroista

• laatii kilpailukutsun

• toimii kilpailuissa kilpailunjohtajana

• vastaa kilpailun kulusta järjestelyasioissa

• osallistuu alue-, ym. kilpailutoiminnan kehittämiseen liittyviin kokouksiin ja tiedottaa kokousasiat organisaatiossa eteenpäin

• yhteyshenkilö liittoon kilpailuasioissa (tarvittaessa)

Kilpailutiimi

• kirjaa ilmoittautuneet ylös ilmoittautumisjärjestyksessä

• laatii kilpailuvahvistuksen ja osallistujalistan (mahdolliset karsinnat näkyvät osallistujalistalla)

• laatii alustavan aikataulun ja lähettää sen osallistuville seuroille

• kirjaa ylös mahdolliset perumiset ja pyytää perumisista lääkärintodistuksen

• välittää rahastonhoitajalle oman seuranluistelijoiden osallistumislistan

• välittää rahastonhoitajalle seurojen yhteystiedot osallistujalistat

• vapaaehtoisten rekrytointi, vapaaehtoisten työnjako, aikataulujen, tarvittavien dokumenttien luominen, tulostus ja viestinnät

• kilpailutulosten toimittaminen tiedottajalle nettisivuille laitettavaksi

• kilpailuja koskevien tietojen toimittaminen tiedottajalle nettisivuille laitettavaksi

• yhteydenotot luistelijoiden vanhempiin kilpailuihin liittyvissä asioissa 

Tapahtuma- ja leirivastaava

• toimii tapahtumatiimin vastuuvetäjänä

• organisoi ja järjestää/varaa tarvittavat tilat

• rekrytoi tarvittaessa talkoohenkilöt ja laatii talkoolistan

• leirien organisointi ja leirivalvojien rekrytointi

• organisoi myyntikampanjat, tiedottamisen sekä laskutuksen

Ensiapuvastaava

• huolehtii seuran ensiapuvarusteiden hankinnasta

• ylläpitää ensiapulaukun sisältöä

• järjestää ja koordinoi EA-tiimin kilpailuiden ja näytösten osalta

Seuran säännöt ja eettiset ohjeet.